Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe và Hội thi đọc cấp trường

Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ của LĐ TH số 2 Vinh Quang diễn ra theo đúng chỉ đạo của Hội đông đội và Nhà trường, phần lễ va phần hội... kết nap dc 38 em hs lớp 3, các hoạt động khác như nhảy dân vũ, các cuộc thi Rung chuông vàng... qua hoạt động nay thu hút dc 317 em hs tham gia va các bậc phụ huynh cổ vũ nhiệt tinh tạo không khí vui tươi phấn khởi và tiết kiệm nhưng hiệu quả cao!

 

 

 

Hoàng Thanh Huyền

Bài viết liên quan