Hoạt động 26/3

Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ của LĐ TH số 2 Vinh Quang diễn ra theo đúng chỉ đạo của Hội đông đội và Nhà trường, phần lễ va phần hội... kết nap được 38 em học sinh lớp 3, các hoạt động khác như nhảy dân vũ, các cuộc thi Rung chuông vàng... qua hoạt động nay thu hút dc 317 em học sinh tham gia va các bậc phụ huynh cổ vũ nhiệt tinh tạo không khí vui tươi phấn khởi và tiết kiệm nhưng hiệu quả cao!

 

                                                                                                                                       Hoàng Thanh Huyền